Rechtsbijstandverzekering

 

 

Als ondernemer verricht u dagelijks juridische handelingen, u koopt, verkoopt en gaat tal van andere overeenkomsten aan. Het is niet denkbeeldig, dat u op enig moment daarbij in een juridisch conflict betrokken raakt. Zonder goede juridische hulp bent u in dit soort situaties meestal kansloos.

Juridische hulp is meestal kostbaar en niet elke adviseur beschikt altijd over alle specialistische kennis.

Met een rechtsbijstandverzekering beschikt u altijd over een ervaren jurist van een landelijk werkende rechtsbijstandverzekeraar op hoog niveau. Zij geven u advies en zullen u zo nodig bijstaan in een eventuele civiele procedure.

Rechtshulp wordt geboden in de breedte van uw ondernemingsactiviteiten, bijvoorbeeld op het gebied van bedrijfshuisvesting, inventaris en handelsvoorraden, personeelszaken, incassozaken en dergelijke.

Algemene voorwaarden

Bijzondere voorwaarden Optimaal

Bijzondere voorwaarden ParticulierenAltijd op zoek naar unieke oplossingen