Bestuurdersaansprakelijkheid

 

 

Hoewel aanspraken op grond van bestuurdersaansprakelijkheid slechts incidenteel het nieuws halen, neemt het aantal aanspraken jaarlijks toe.

Wanneer bestuurders of commissarissen/toezichthouders de bestuurstaak of de toezichthoudersrol niet ‘naar behoren‘ hebben vervuld, kan er sprake zijn van persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende schade van derden of de rechtspersoon zelf.

De verzekering is bedoeld voor bestuurders en commissarissen van B.V.’s en N.V.’s of bestuurders en toezichthouders van Verenigingen en Stichtingen. De kosten voor juridisch advies en eventuele procedures in verband met de aanspraken vormen een belangrijk aspect van de dekking.

Waar de hedendaagse markt bij bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen spreekt over ‘commodities’, menen wij dat dit geen recht doet aan de adviesgevoeligheid van de materie.

 

Aanvraagformulier Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (BCA)Altijd op zoek naar unieke oplossingen