Beroepsaansprakelijkheid

 

 

De zakelijke praktijk van vrije beroepsbeoefenaren, zoals die van financiële dienstverleners, makelaars of advocaten brengt aanzienlijke financiële risico’s met zich mee. Een van die risico’s betreft de situatie dat een derde, bijvoorbeeld een client,  een aanspraak meent te hebben op schadevergoeding in verband met de beroepsmatig verrichte werkzaamheden.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen zijn al jaren het specialisme van Schouten Insurance International. Met verzekeringsproducten voor diverse beroepsgroepen op basis van makelaarscondities maken wij voor u het verschil, in het bijzonder voor moeilijk verzekerbare risico’s.

Maatwerk voor beroepen en diensten is vaker dan verwacht nodig en kan uiteraard door ons worden verzorgd. Een combinatie met een bedrijfsaansprakelijkheidsdekking en/of een dekking voor bestuurdersaansprakelijkheid behoort tot de mogelijkheden.

Een eigen team van schadejuristen staat onze relaties bij in het schadeproces.

Aanvraagformulieren BeroepsaansprakelijkheidAltijd op zoek naar unieke oplossingen