Bedrijfsaansprakelijkheid

 

 

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, ofwel de Aansprakelijkheid Verzekering Bedrijven (AVB), dekt voor bedrijven de zaak– en personenschade van derden alsmede de daaruit voortvloeiende vermogensschade.

Het is belangrijk om te realiseren dat uw bedrijf op allerlei manieren zaak- of personenschade kan veroorzaken bij derden, waarvoor het bedrijf aansprakelijk kan worden gehouden. Het betreft niet alleen de door u zelf in het kader van de bedrijfsvoering veroorzaakte schade, maar tevens de door uw werknemers veroorzaakte schade, waarvoor uw onderneming verantwoordelijk is.

Daarnaast koppelt de wet aansprakelijkheid aan bepaalde hoedanigheden, bijvoorbeeld die van opstaleigenaar of werkgever.

Hoewel wij u in de breedte over bedrijfsaansprakelijkheid kunnen adviseren, eventueel in combinatie met overige aansprakelijkheid (beroeps- en bestuurdersaansprakelijkheid), zijn wij u met name graag van dienst bij het plaatsen van de zwaardere en/of complexe bedrijfsaansprakelijkheidsrisico’s.

Aanvraagformulier Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB)Altijd op zoek naar unieke oplossingen