Klachten

 

 

Mocht u redenen hebben om niet tevreden te zijn over de uitvoering van onze dienstverlening, dan adviseren wij u om dit in de eerste plaats te bespreken met uw vaste contactpersoon binnen ons bedrijf.

Indien u vervolgens niet naar tevredenheid wordt geholpen, dan kunt u voor een klacht contact opnemen via klachten@schouteninsurance.com

In het geval wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen van uw klacht, dan kunt u zich wenden tot de Burgerlijke Rechter of uw klacht neerleggen bij het KiFID.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag,

tel. 0900 – 3552248
e-mail     info@kifid.nl
internet   http://www.kifid.nl/consumenten/

Schouten Insurance International B.V. is aangesloten bij het KiFiD onder nummer 300.004990.Altijd op zoek naar unieke oplossingen