Dienstenwijzer

 

 

Teneinde u een goed inzicht te bieden in onze dienstverlening, hebben wij de volgende dienstenwijzer opgesteld.

Over Schouten
Als assurantiemakelaar bemiddelt Schouten Insurance sedert 1978 in verzekeringen voor bedrijven, instellingen, brancheverenigingen en beroepsorganisaties. Dankzij autonome groei is Schouten Insurance vanaf eind jaren ’90 uitgegroeid tot een vooraanstaande niche-makelaar in alle vormen van met name aan aansprakelijkheid gerelateerde verzekeringen voor diverse beroepsgroepen.

Bij Schouten Insurance zijn in totaal circa 30 medewerkers werkzaam. Een ‘platte’ organisatie stelt ons in staat snel en adequaat te reageren. Tot het bedrijf behoren productspecialisten en een eigen team van schadejuristen.

Schouten Insurance International maakt inmiddels onderdeel uit van de Markel-groep en heeft hiermee een betrouwbare en kredietwaardige moedermaatschappij met een sterke positie in diverse landen.

Schouten Insurance International is de groepsnaam van de werkmaatschappijen: Schouten Insurance International B.V., “Het Regentenhuys” Verzekeringen N.V. en SII Assuradeuren B.V.
(“Het Regentenhuys” Verzekeringen N.V. is een aangesloten onderneming van Schouten Insurance International B.V.)

De belangrijkste gegevens van ons kantoor luiden als volgt:

’s-Gravenweg 431, 3065 SC Rotterdam
Postbus 8788, 3009 AT Rotterdam
Telefoon 010 288 49 00
Telefax 010 288 49 37
E-mail servicedesk@schouteninsurance.com
Internet www.schouteninsurance.com
Inschrijvingsnummers Register Autoriteit Financiële Markten: 12008145 en 12009343
Inschrijvingsnummers Handelsregister Kamer van Koophandel: 24132571 en 24280088

Onze bereikbaarheid
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8.00 tot 17.00 uur. Vanaf 17.00 uur en in het weekend zijn medewerkers van ons kantoor voor noodgevallen mobiel bereikbaar. Via de antwoordservice op het algemene telefoonnummer wordt u in kennis gesteld van het telefoonnummer van de dienstdoende medewerkers.

Wat wij voor u kunnen doen
Wij bemiddelen in schadeverzekeringen, waarbij u de volgende diensten mag verwachten:
– Inventarisatie van de risico’s
– Bemiddelen bij het sluiten van een verzekering
– Advisering met betrekking tot en beheer van lopende verzekeringen
– Schadebehandeling en -begeleiding

Relatie met verzekeraars
Schouten heeft geen contractuele verplichtingen om uitsluitend voor bepaalde verzekeraars of geldverstrekkers te bemiddelen. Conform onze verplichtingen als lid van Adfiz (Adviseurs in Financiële Zekerheid) bieden wij onze diensten derhalve adviesvrij aan.

Vanwege ons specialistische productaanbod, werken wij met een selectie van verzekeraars. In de meeste gevallen kunnen wij specifieke makelaarsproducten van Schouten Insurance International aanbieden met een of meer verzekeraars als risicodrager. Door deze werkwijze kunnen wij u aantrekkelijke aanbiedingen doen.

Ook hebben wij van enkele van de hiervoor bedoelde verzekeraars een volmacht. Dit houdt in dat wij van deze verzekeringsmaatschappijen de bevoegdheid hebben gekregen om in een aantal gevallen namens hen te handelen, zoals bij het accepteren van risico’s en het afwikkelen van schades.

Het volmachtbedrijf beschikt over schadevolmachten van:
– Achmea Schadeverzekering N.V. h.o.d.n. Avero Achmea
– AIG Europe Limited, Netherlands (voorheen Chartis Europe S.A., Netherlands)
– DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.
– HDI-Gerling Verzekeringen N.V.
– Markel International Insurance Company Limited

Hoe worden wij beloond
Wij ontvangen van de verzekeraar(s) waar uw verzekering gesloten is een vergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Hiermee financieren wij onze kosten om u te bemiddelen/adviseren en de kosten die verbonden zijn aan de begeleiding gedurende de looptijd van de verzekering.

Wat verwachten wij van u
– In elk geval, dat u zowel voor het afsluiten en tijdens de looptijd van de verzekering ons tijdig de juiste gegevens en eventuele wijzigingen mededeelt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf, blijken dat u onjuiste, onvolledige of te late informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.
– Dat u de ontvangen stukken controleert. Vooral bij telefonisch doorgegeven wijzigingen, maar ook in andere gevallen, kunnen in het communicatietraject fouten of misverstanden sluipen. Als er iets niet duidelijk of onjuist is weergegeven, laat u het ons dan per omgaande weten.

Klachten
Wij doen ons uiterste best om uw belangen optimaal te behartigen. Toch bestaat de mogelijkheid, dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wij hopen dat u dit dan zo spoedig mogelijk kenbaar wilt maken en ons op deze wijze in staat wilt stellen om uw klacht te onderzoeken. U kunt dit schriftelijk doen ter attentie van de directie. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u zich wenden tot de Burgerlijke Rechter of uw klacht neerleggen bij:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KifiD)
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag
tel. 0900 – 3552248, e-mail: info@kifid.nl; internet http://www.kifid.nl/consumenten/Altijd op zoek naar unieke oplossingen